Web Analytics
top of page
Sta je UX

šta je UX dizajn?

Korisničko iskustvo (UX) predstavlja skup doživljaja svih interakcija koje korisnik ostvaruje sa proizvodom ili uslugom. UX dizajn ili dizajn korisničkog iskustva se odnosi na: svaki pojedinačni element koji to iskustvo oblikuje; to kako ti elementi utiču na osjećanja korisnika; koliko jednostavno i efikasno korisnici proizvoda ili usluge postižu željeni cilj. Za razliku od klasičnog dizajnerskog procesa koji je uglavnom rezultat lične vizije dizajnera na bazi zahtjeve vlasnika proizvoda, UX dizajn je proces kreiranja novih proizvoda ili unapređenja postojećih koji je primarno fokusiran na potrebe, očekivanja, želje i zahtjeve korisnika. UX dizajneri omogućavaju kompanijama da bolje razumiju potrebe korisnika i ispune njihova očekivanja. Kreirajući proizvode i usluge koji korisnicima pružaju relevantna, smislena, korisna i željena iskustva UX dizajneri predstavljaju most između kompanija i korisnika. UX dizajn, pored aspekata funkcije, uptrebljivosti i brendiranja, obuhvata i dizajn cjelokupnog postupka sticanja i integrisanja proizvoda.

Copyright: IxDF

UX dizajn se odvija kroz pet iterativnih faza:

 

​1. saosjećanje sa korisnicima (empathize), prvenstveno kroz kreiranje korisničkih persona na osnovu sveobuhvatnog istraživanja korisnika;
2. definisanje potreba korisnika i njihovih problema (define);
3. kreiranje inovativnih idejnih rešenja na osnovu korisničkih potreba i problema (ideate);
4. izrada prototipa proizvoda (prototype);
5. testiranje proizvoda (test);

Ovih pet faza se ciklično ponavljaju tako da se u prvom ciklusu izrađuju prototipi proizvoda niske pouzdanosti, u drugom prototipi visoke pouzdanosti, u trećem sam proizvod, a u eventualnom četvrtom ili slijedećim ciklusima proizvod se dalje usavršava.

Proizvodi koji su kreirani ili unaprijeđeni procesom UX dizajna ispunjavaju sedam ključnih zahtjeva UX dizajna:
 

1. korisnost (usefulness) – proizvod ili usluga treba da ima svrhu ciljnim korisnicima a osim praktične koristi ta svrha takođe može biti i zabava, estetska privlačnost i slično.

2. upotrebljivost (usability) – proizvod ili usluga treba da omogući efektivno i efikasno postizanje krajnjih ciljeva korisnika, pri čemu sigurnost i komfor korišćenja proizvoda, kao značajna kompetitivna prednost, dolaze kao rezultat visokog stepena upotrebljivosti proizvoda ili usluge.

3. jednostavnost pronalaženja (findability) – ovim se obezbjeđuje da se proizvod ili usluga i njihovi sadržaji mogu lako pronaći.

4. kredibilitet (credibility) – odnosi se na svojstva samog proizvoda ili usuluge koja omogućavaju da korisnici vjeruju u proizvod ili uslugu a sa druge strane uključuje i reputaciju brenda.

5. poželjnost (desirability) –  postiže se kroz emocionalni dizajn, primjenu estetskih principa, brending, imidž i reputaciju proizvoda ili usluge.

6. pristupačnost (accessibility) – proizvod ili usluga treba da budu dizajnirani tako da su pristupačni osobama sa invaliditetom, korisnicima koji  su u nekom pogledu privremeno onesposobljeni kao i u nepovoljnim uslovima okruženja poput buke, kiše/vlage, previše slabe ili jake svjetlosti itd.

7. vrijednost (value) – proizvod ili usluga treba da donose vrijednost kako korisniku koji ih koristi tako i profit privrednom subjektu koji ih je razvio. Za korisnike vrijednost proizvoda ili usluge je najčeće suma svih faktora korisničkog iskustva a da pri tom različiti korisnici različito vrijednuju pojedine faktore pa će tako za neke najvažniji faktor biti poželjnost, za druge upotrebljivost, za treće korisnost itd.

Uspjeh i konkurentnost proizvoda ili usluge na tržištu u najvećoj mjeri zavisi od stepena ispunjenosti ovih sedam zahtjeva.

Zasto UX

zašto UX dizajn?

Korisničko iskustvo je jedan od odlučujućih faktora, ako ne i odlučujući faktor da li će neki proizvod nestati bez traga ili ostvariti masovnu prodaju. Proces UX dizajna, prije svega, osigurava da je proizvod koji se razvija nešto što korisnici žele i što će imati potražnju na tržištu čime se smanjuje rizik razvoja pogrešnog i nekompetitivnog proizvoda. Nadalje, zahvaljujući UX dizajnu, smanjuju se troškovi i vrijeme potrebno za razvoj proizvoda, smanjuju se potreba za izmjenama proizvoda i troškovi održavanja proizvoda, smanjuje se broj korisničkih grešaka i potreba za korisničkom podrškom, dolazi do rasta produktivnosti  i prihoda, smanjenja oportunitetnog troška, korisnici su zadovoljniji, u većoj mjeri prihvataju proizvod i imaju bolje mišljenje o brendu. Stoga ni najmanje ne iznenađuje činjenica da je UX dizajn jedan on temeljnih stubova poslovne politike uspješnih kompanija puput Apple-a, Google-a, Amazona, AirBnb-a itd.

UX dizajn je potpuno kompatibilan sa AGILE/SCRUM metodologijom razvoja digitalnih proizvoda.

Razvoj digitalnih proizvoda metodom UX dizajna, koja kao jedan od ključnih zahtjeva ima pristupačnost, eliminiše potrebu za SEO-om jer zahtjevi e-pristupačnosti pokrivaju i umnogome prevazilaze sve aspekte najbolje SEO prakse. Prednost dizajna za e-pristupačnost u odnosu na SEO se ne ogleda samo u boljim rezultatima kada je u pitanju jednostavnost pronalaženja već e-pristupačnost za rezultat ima i daleko širu bazu potencijalnih klijenata (99 miliona ljudi sa invaliditetom u EU, 61 miliona ljudi sa invaliditetom u SAD, više od 1/5 globalne populacije) a sam proizvod je jednostavniji za korišćenje ne samo osobama sa invaliditetom već i svim ostalim korisnicima. Takođe, treba imati u vidu da je e-pristupačnost zakonska obaveza u  EU, SAD i gotovo svim zemljama svijeta a odnedavno i u Crnoj Gori. Udruženje slijepih je dobilo 6 miliona dolara odštete u sudskom postupku protiv kompanije ,,Target“ koja nije ispunila zakonsku obavezu e-pristupačnosti. Target se pored odštete i plaćanja sudskih troškova u iznosu od 3,7 miliona dolara suočio i sa dodatnim značajnim finansijskim gubitcima usled bojkota od strane kupaca kao i sa sveukupnim negativnim uticajem na brend.

Povrat investicije u UX dizajn je izuzetno visok i kreće se u rasponu od 1:10 do čak 1:388. Slijedeći primjeri, studije i istraživanja najbolje ilustruju značaj UX dizajna:

- Povrat investicije u UX dizajn je prosječno u omjeru 1:100, odnosno 9900%. (Izvor: Forbes, Good UX Is Good Business: How To Reap Its Benefits, 2015)


- Povrat investicije u UX dizajn je u omjeru 388:1 (3,875,069/10,000). (Izvor: UXpro, The Return on Investment of a Great User Experience, 2015)


- UX dizajnom se stopa konverzije može povećati do 400%. (Izvor: Forbes, The Bottom Line: Why Good UX Design Means Better Business, 2017)

 

- Primjenom UX dizajna promjenjeno je dugme “Register” u “Continue” na eCommerce sajtu Amazon čime je prodaja porasla za 45% odnosno za 300 miliona dolara za godinu dana. (Izvor: UIE, Jared M. Spool,  The $300 Million Button, 2019)


- Primjena UX dizajna spasila je 2009. godine start-up AirBnb od propadanja i dovela do rasta vrijednosti kompanije u iznosu od više desetina milijardi dolara. (Izvor: First Round Review: How Design Thinking Transformed Airbnb from a Failing Startup to a Billion Dollar Business)


- Primjena UX dizajna dovodi do povećanja ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) u prosjeku za 83% a taj prosjek je išao i do 135%. (Izvor: Nielsen Norman Group, Return on Investment (ROI) for Usability, 2008)


- Primjena UX dizajna u najranijoj fazi razvoja proizvoda  dovodi do redukcija troškova i vremena u procesu razvoja proizvoda za 50%. (Izvori: MITX: ROI of UX panel dicussion, 2009 i James Bossert, QFD: A Practitioners Approach, 1990)


-Inputi UX dizajnera smanjuju vrijeme koje developeri provode na izadi proizvda do 50% i smanjuju ukupno vrijeme potrebno za razvoj proizvoda za 33 do 50%. (Izvor: The Trillion Dollar UX Problem: A Comprehensive Guide to the ROI of UX, 2017)

 

- Pravilo 1:10:100, svaki dolar uložen u UX istraživanje donosi uštedu od 10 dolara u procesu razvoja proizvoda i uštedu od 100 dolara u održavanju proizvoda nakon izbacivanja na tržište. (Izvor:  Clare-Marie Karat, IBM T. J. Watson Research Center, 2009)

 

- 70% projekata propadne zbog neprihvatanja od strane korisnika. (Izvor: Forrester Research, Report: “Rich Internet Application Errors To Avoid“, 2008)

 

- Nakon lošeg korisničkog iskustva 89% korisnika se odlučilo za kupovinu proizvoda konkurenata. (Izvor: Harris Interactive, Customer Experience Improvement Study, 2011)

 

- 69% online kupaca u SAD je odustalo od porudžbine u toku procesa poručivanja od čega 18% isključivo zbog toga što je proces dug ili komplikovan. Ovaj problem, kao i većina preostalih faktora koji su uticali na odustajanje su se mogli izbjeći adekvatnim UX dizajnom čime bi 41 kompanija koja je učestvovala u istraživanju preduprijedila gubitak prodaje u vrijednosti 260 milijardi dolara. (Izvor: Baymard, Cart abandonment rate, 2019)

 

-  Kompanije koje su se vodile primjenom dizajna korisničkog iskustva su u proteklih 10 godina nadmašile S&P indeks za nevjerovatnih 228%. (Izvor: The Trillion Dollar UX Problem: A Comprehensive Guide to the ROI of UX, 2017)

 

- McAfee je ostvario uštedu u troškovima podrške u iznosu od 90% nakon primjene UX dizajna (tesiranje upotrebljivosti). (Izvor: Experiencedynamics, Making a Strong Business case for the ROI of UX, 2014)


- Mozilla je ostvarila smanjenje broja poziva centru za podršku za 70% zahvaljujući primjeni UX dizajna. (Izvor: Nielsen Norman Group, How Iterative Testing Decreased Support Calls By 70% on Mozilla's Support Website, 2015)


- Primjenom UX dizajna prilikom unapređenja web sajta Walmart je zabilježio rast od 214% a Bank of America porast broja registrovanih klijenata za 45%. IBM-ov izvještaj o dizajnu usmjerenom na korisnika navodi da "svaki dolar uložen u jednostavno korišćenje vraća 10 do 100 dolara". (Izvor: UXPlanet, How To Calculate the ROI Of Your UX Activities, 2017)


- Primjenom UX dizajna IIDS je u prvoj godini nakon osnivanja ostvario rast produktivnosti razvojnih timova za 100% i time ostvario uštedu od oko 30 miliona dolara. (Izvor: Toptal, The True ROI of UX: B2B Redesign Case Studies)


- Redizajn baziran na personama generiše 4 puta veći povrat investicije  u poređenju sa redizajnom bez korišćenja persona. (Izvor: Forrester, Research: ROI of Personas, 2010)


- 93% izvršnih direktora tvrdi da je unapređenje korisničkog iskustva bilo glavni strateški prioritet. (Izvor: Forrester,  Research: The State of Customer Experience, 2012)


- 85% korisnika je spremno da plati preko standardne cijene za proizvod ili uslugu ukoliko donose bolje korisničko iskustvo. Od tog broja 55% je spremno da plati dodatnih 10% ili više; 27% je spremno da plati dodatnih 15% ili više; 10% je spremno da plati dodatnih 25% ili više. (Izvor: BusinessWire Customer Experience Report, 2010)

 

- 52% izvršnih direktora navodi UX kao kompetitivni diferencijator u narednih 12 mjeseci. *

Jeff Bezos je tokom prve godine rada Amazona investirao 100 puta više u dizajn iskustva klijenata nego na oglašavanje. *

 

94% faktora koji utiču na prvi utisak korisnika proizvoda se odnose na dizajn. *

 

Ocjena kredibiliteta web sajta i kompanije je 75% bazirana na dizajnu i estetici web sajta. *

 

79% posjetilaca kojima se ne svidi ono što nađu na jednom sajtu će potražiti drugi sajt. *

 

Jedno lose iskustvo na web sajtu smanjuje vjerovatnoću ponovne posjete web sajtu za 88%. *

 

67% korisnika je izjavilo da loše korisničko iskustvo na web sajtu negativno utiče na njihovo mišljenje o brendu. *

 

80% korisnika napusti mobilni web sajt ako imaju loše korisničko iskustvo. *

 

95% mobilnih aplikacija se napusti u roku od mjesec dana. *

 

53% posjetilaca mobilnih web sajtova iste napusti ukoliko se stranica učitava duže od 3 sekunde. *

 

Ispravljanje greške nakon razvoja košta do 100 puta više nego što bi koštalo prije razvoja. *

 

Iskustvo klijenata nadmašuje cijenu i proizvod kao ključni diferencijator brenda. *

 

73% kompanija koje nisu sprovodile korisnička testiranja će to uraditi u narednih 12 mjeseci. *

 

84% kompanija očekuje da će povećati fokus na iskustvo klijenata. *

 

* Izvor: Intechnic, 100 UX Statistics Every User Experience Professional Needs to Know

 

bottom of page